Информация относно Спогодба ADR

В услуга на клиенти и партньори на „ДА-ЛОГИСТИКА“, извършващи международен транспорт, публикуваме информация, относно извършване на превози по спогодбата ARD. На 18 март 2014 година, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира, че страната се е присъединила към Многостранно споразумение М266 *,  инициирано от компетентния орган по ADR в Швеция. В тази...