Честит празник – 9 май

Да, девети май е празник на ЕС. Всичко започва с решението за създаването на Европейската общност за въглища и стомана, която по-късно става Европейски съюз, а в него има свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги. Без тази свобода всичко останало би било много различно от реалностите на днешния...