Нова стратегия на ЕС, за емисиите от CO2 засяга камиони и автобуси

Екип на Европейската комисия е изготвил и приел проект на стратегия, за намаляване на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид (CO2) от камионите, градските и междуградските автобуси.   Проекта е изпратен в Европейския парламент и Съвета на министрите, които имат право да я приемат и по този начин...