Логистични центрове в България

За жалост логистичните центрове в България са критично малко, а проблемите с пътната мрежа, липсата на интер-модални терминали сериозно затруднява транспорта.