Без категория

Понякога транспортните услуги са по-средата на дълъг курс. Например, възможно е камион пътуващ по направлението Варна – Прага, да вземе допълнителен товар в Букурещ, за да го достави на клиенти на транспортната фирма Австрия, при това без да нарушава графика на услугите, което е много важно за международния транспорт.  ...

Транспортни фирми в почивните дни?

Когато повечето хора почиват, ние хората от транспортните фирми сме на своя пост. Извършваме превоз на товари, включително международен транспорт. Транспортните услуги на стоки, особено когато са бързо развалящи се, трябва да достигнат своите потребители възможно най-бързо. За това и ние хората от транспортните фирми сме на разположение. Транспортни услуги,...