групажен транспорт

 

Групажен транспорт в Европейски съюз и България на добри цени и с редовни линии. Изберете нашите редовни групажни линии от България до Германия и страните между тях.

Предлагаме редовни групажни линии от и до Германия, Италия, Гърция, Румъния, Испания. Имаме възможност за транспорт на групажни товари с различна честота до повечето страни в ЕС и ЕИО. Вижте повече за нашите редовни групажни линии:

  • Групажен транспорт към Гърция
  • Групажна линия от/до Италия
  • Групажна линия от/до Испания
  • Групажна линия от/до Германия
  • Групажен транспорт към Румъния
транспортни услуги
транспортни услуги

Предлагаме групажен транспорт от и до България по основните европейски направления: групаж до Германия, групаж до Гърция, групаж до Испания и други. Изберете услуга по вашето направление, а организацията е наша грижа. Ние поставяме вашите интереси на първо място.