Честит празник – 9 май

Да, девети май е празник на ЕС. Всичко започва с решението за създаването на Европейската общност за въглища и стомана, която по-късно става Европейски съюз, а в него има свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги. Без тази свобода всичко останало би било много различно от реалностите на днешния ден. За това ние от „Да Логистика Груп“ отбелязваме този ден.

 

Честит празник!

 

Предлагаме богат набор от групажен транспорт в рамките на ЕС:

 

Предлагаме групажен транспорт от и до България по основните европейски направления: групаж до Германия, групаж до Гърция, групаж до Испания и други.

Изберете услуга по вашето направление, а организацията е наша грижа. Ние поставяме вашите интереси на първо място.

 

Предлагаме групажи за транспортни услуги за опасни, безопасни и хладилни превози:

  • Транспортираме опасни товари;
  • Транспорт на безопасни товари;
  • Транспорт на изискващи хладилен режим;