Работим усилено за Вас

 

Работим усилено, за да предложим най-добрите услуги на пазара за транспорт на цели товари и групажен транспорт.

Предлагаме групажи за транспортни услуги за опасни, безопасни и хладилни превози:

  • Транспортираме опасни товари;
  • Транспорт на безопасни товари;
  • Транспорт на изискващи хладилен режим;

Автомобили за групажен транспорт:

  • Големи камиони: 120 кубически метра скачени камиони;
  • Среден размер: 90 кубически метра. Прицеп (13.6 метра);
  • Солови автомобили: от 3 до 7 тона полезен товар;

Групажи по транспортни средства:

  • Групаж в хладилни камиони;
  • Групаж във фургони;
  • Групаж в брезентови автомобили;

Предлагаме групажен транспорт от и до България по основните европейски направления: групаж до Германия, групаж до Гърция, групаж до Испания и други.

Изберете услуга по вашето направление, а организацията е наша грижа. Ние поставяме вашите интереси на първо място.