Групажен транспорт към Румъния – какво трябва да знаем?

Поддържаме редовна групажна линия от София до Букурещ  по направлението България-Румъния. Предлагаме изгодни цени и регулярен транспорт – сигурност за бизнеса.

Какво е важно да се знае, за нашата групажна линия от България до Румъния?

Цена за транспорт на евро палет по направлението: от София до Букурещ или от Букурещ до София е на атрактивната цена от 100.00 лв. без ДДС, както и 150.00 лв., за транспорт до всяка друга точка на България.

* Европалет: размери 120 х 80 х 150 см, тегло до 600 кг.

  • Ежедневна групажна линия от София до Букурещ. Групажен транспорт към Румъния, а преди това можем да транспортираме товара от всяка точка на България до София.

Ние организираме транспорт до Румъния (основно град Букурещ), като нашия транспортен възел е в град София. Предлагаме атрактивни цени, за транспорт в рамките на България, до точката на потегляне на товарите към Румъния.

  • Ежедневна групажна линия от Букурещ до София. И след това до всяка точка на България.

„Да-Логистика груп“ организира за своите клиенти транспорт на товарите от Румъния / и групажен транспорт към Румъния/ и след това транспорт на товарите до всяка точка на България на атрактивни цени.