Можем да отбележим, че има известно раздвижване на пазара на транспортни услуги в страната. В последно време, бизнеса на транспортните фирми има известно спокойствие. По-добри условия, за транспортните фирми в първите дни на февруари, това е заключението на експерти в бранша.