Макра Европейския съюз да е унекален съюз и една огромна икономическа обност, транспортните фирми в ЕС са не повече от половината транспортни фирми в Европа.

 

Това се дължи на факта, че в Европа има не малко държави, които не са членове на ЕС и съответно транспортните фирми в тези страни са предмет на съвсем отделен материал – този.

 

Много са страните, коитоса европейски без да са в ЕС, това прави и техните транспортни фирми външни за съюза и за нас. Например транспортни фирми регистрирани в Турция извършват огромен обем работа, на територията на съюза.

 

Икономическата криза изправи европейските транспортни фирми пред сериозни предизвикателства. До скоро и цената на петролните продукти, както и лошото общо икономическо състояние, пречеше сериозно на бизнеса на транспортните фирми. Транспортните фирми са принудени да свиват своя марж на печалба, за да се конкурентни на пазара. А пазара на транспорнтни услуги се свива. От една страна, икономическата криза принуди много предприятия да оптимизират дейността си, като сведат разходите за транспортни услуги до минимум.

Транспортни фирми в България

Дефиницията за транспортни фирми – икономически субукти, които извършващи пълен набор от транспортни услуги (по суша, въздух и вода). Фирмите с предмет на дейност транспортни услуги, предоставят средства (камиони, влакове, кораби, самолети и други), за транспортир на товари.

 

Транспортните фирми в България, са част от голямото семесйтво на транспортни фирми в Европейския съюз.

 

Нашето предимство

Разполагаме винаги с актуална информация, за местонахождението на товарите, които превозваме. Ние сме сред най-добрите транспортни фирми.  Транспортната услуга, която предлагаме е на високо ниво при без прецедентно ниски цени – без загуба на качетво, на транспорната услуга.

 

Работим с най-добрите транспортни фирми на българския и чуждия пазар.