Транспортни фирми – добрата конкуренция

Конкуренцията на всеки пазар води до изостряне на конкуренцията, а о там отпадане от пазара на не достатъчно добрите, оптимизация на услугите на добрите и поне в краткосрочен план до подобряване на цените, за крайните клиенти.

 

Транспортния сектор (транспортните фирми) не прави изключение. Какво влияе на цените на транспортните услуги в последно време? На първо място не здравата икономическа и нестабилната политическа среда в страната. Освен това и бавното възстановяване на икономиките на ЕС, както и българската също оказва силен натиск.

 

Транспортния сектор е неделима част от икономиката, за това и неговата динамика се определя от динамиката на свързаните сектори – търговията и производствата. Българските транспортни фирми съобразяват цените на транспортните услуги не само със собствените си разходи и здравословния за развитието им маржа на печалба, но и с конкурентния натиск.

 

С цел да предоставят добри цени, за своите клиенти, транспортните фирми са принудени да свият маржа от печалбата си от транспортни услуги, за да устоят на пазара, а и да са от полза на своите клиенти.

 

Ние предлагаме специални отстъпки на своите клиенти, за транспортни услуги до края на годината. Възползвайте се от намаленията за международен транспорт и транспортни услуги в страната. Свържете се с нашите спедитори още сега.

Свързани публикации