Международен транспорт и логистика

За международния транспорт и логистика

 
Без съмнение транспорта е ядрото на всяка цивилизация, а за съвременния свят – международния транспорт е истински двигател на възхода. Изградените в последните години мрежа от магистрали е от полза за развитие на транспортните услуги по целия свят, а добрата логистика помага и за подобряването на живота на всички в обществото.

 
В този ред на мисли, транспортните услуги предоставяни от транспортните фирми – включително и международния транспорт – се явяват и важна социална функция.

 
За всяка модерна икономика и най-вече международната търговия помагат добрите логистични услуги, които предлагат добрите транспортни фирми, а ние сме една от тях. Икономиката се нуждае от добра логистика (пътища, складове), както и от добра организация, за качествен международен транспорт.

 

Какво е логистика?

 
Логистиката е поредица от действия по управление на стоки, хора и не материални неща каквито са енергията и информацията. Обикновено логистика се използва в смисъл на управление на товари със стоки, а не за услуги, когато става въпрос за бизнес.

 
Логистика на товари – транспортни услуги.

 
Като оператор на транспортни услуги в смисъл на логистика на услуги, ние предлагаме широк набор от услуги, свързани с превоз на товари по суша (влакове, камиони, микробуси и други), вода и въздух.

Свързани публикации