Международен транспорт

В новата ни рубрика „ДА-приятели“, ние ще пишем за своите услуги, така че да сме полезни на любопитните и хората извън бранша.

 

Под транспортни услуги може да се разбира каквато и да било услуга свързана с премесване на хора или товари от една до друга точка.

 

Когато говорим за транспортни услуги, обикновено се има предвид транспорт на товари, като услугата се извършва от транспортни фирми. Транспортните услуги се делят на такива в страната и на транспортни услуги в чужбина, когато са свързани с транспорт в чужбина се използва термина международен транспорт.

 

Международния транспорт е предоставяне на транспортна услуга по суша въздух или вода.

 

Въздушния транспорт се използва за малки и леки товари, които трябва да пристигнат бързо до предназначението си. Обикновено това са малотрайни стоки – например лалета от Нидерландия.

 

Морския транспорт е пълна противоположност на въздушния. С морския и речен международен транспорт се пренасят контейнери или насипни товари (въглища, захар, сол и други). Този тип международен транспорт е най-изгоден като със съотношението си между цена, обем и скорост.

 

Междинното звено при транспортните услуги без значение дали са в страната или транспорта е международен, е сухопътния превоз с железници или камиони. Камионите са най-ефективния транспорт за превоз по суша, без значение дали е между големи или малки населени места.

 

Научете всичко за транспортните услуги, които се предоставят от добри транспортни фирми като следите нашата рубрика.