Властта обещава през лятото да е готов обходния път на град Враца. Остава давидим дали наистина ще се случи. Ето и подробности, които предостави Министерство на транспорта.

 

Програмата на изпълнителя предвижда в началото на месец юни да бъде завършено строителството на обходния път на град Враца. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на днешната инспекция на обекта.

 

„Изпълнението на проекта е близо 54%, като предстои започването на асфалтовите работи“, каза Петър Киров. По думите му разчетите показват, че трябва да бъде свършена още много работа, но изпълнителят трябва да положи всички усилия за завършването на обекта в срок, до 31 май 2014 г.

 

Стойността на проекта е над 17 млн. лв. и включва новостроящото се трасе от близо 7 км като в обхвата му са включени три кръстовища, пътен възел, подлез, както и изграждането на железопътен прелез при пресичането с жп линия Видин – София. „Обектът ще допринесе за изваждане на пътния трафик от града, който нарасна след откриването на моста „Нова Европа“ при Видин – Калафат“, допълни заместник-министър Киров.

 

Първият етап на обходния път на град Враца е завършен през 1986 г. – 1987 г. и е с дължина 8 км. Благодарение на Оперативна програма „Транспорт“ проектът получи финансиране и през месец юни 2013 г. започна изграждането на втория етап, който е с дължина 6,82 км.

 

Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията