Информация относно Спогодба ADR

В услуга на клиенти и партньори на „ДА-ЛОГИСТИКА“, извършващи международен транспорт, публикуваме информация, относно извършване на превози по спогодбата ARD.

На 18 март 2014 година, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира, че страната се е присъединила към Многостранно споразумение М266 *,  инициирано от компетентния орган по ADR в Швеция.

В тази връзка, разпоредбите на споразумението ще се прилагат на територията на Република България до 01 август 2018 г. За сега освен от България, споразумението е подписано и от Швеция, Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Кралство Великобритания, Финландия, Португалия, Холандия.

*М266 (Многостранно споразумение за превоз на взривни вещества и предмети, принадлежащи на въоръжените сили, определени да бъдат унищожени).

Източник: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“