транспортни услуги

Транспортните фирми осигуряват живителния поток за икономиката – обмена на стоки.

Стоките разбира се се придвижват по различен начин – по сушата с влакове и камиони, както и по-малки машини в градовете. Речния и морския транспорт осигурява добра цена на единица превозван товар. Въздушния транспорт на свой ред осигурява нужната скорост, когато това е необходимо.

В глобалния свят е важно стоките да се транспортират в договорените срокове, да се знае техния път в реално време, а всичко това да става на добра цена.

Ние можем да даден най-добрите цени за транспортни услуги (както в страната, така и за международен транспорт) към момента, в който се извършва сделката.