Нова стратегия на ЕС, за емисиите от CO2 засяга камиони и автобуси

Екип на Европейската комисия е изготвил и приел проект на стратегия, за намаляване на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид (CO2) от камионите, градските и междуградските автобуси.

 

Проекта е изпратен в Европейския парламент и Съвета на министрите, които имат право да я приемат и по този начин тя да придобие правна сила.

 

Проекта за стратегия може да има сериозни последици, за транспортния сектор в Европейския съюз, включително фирмите предоставящи услуги за международен транспорт в България.

 

Причини за приемане на стратегията

 

Според изследвания тежкотоварните превозни средства (ТПС) причиняват около една четвърт от емисиите на CO2 от автомобилния транспорт в ЕС. Според ЕС – ако не се предприемат действия, сегашните неприемливо високи емисии се очаква да останат почти на същото равнище през периода 2030—2050 г., съобщава ЕК. Затова сега фокусът ще е върху камионите и автобусите.

 

Странното е, че макар не отдавна изследване да обяви, че скутерите (малките мотоциклети) са по-вредни за околната среда от тежкотоварните автомобили, регулациите са насочени изцяло към бизнеса с транспортни услуги.

 

Стратегията в стъпки

 

Първата стъпка в стратегията са краткосрочни действия за сертифициране, докладване и наблюдение на емисиите от тежкотоварни автомобили. Комисията е разработила инструмента VECTO за компютърно симулиране, предназначен за измерване на емисиите от нови превозни средства. Въз основа на този инструмент ЕК възнамерява догодина да внесе законодателни предложения емисиите на CO2 от новите ТПС да бъдат сертифицирани, докладвани и наблюдавани.

 

Възможно е да се стигне до вариант, при който ще се въведат задължителни ограничения за емисиите на CO2 за новорегистрираните ТПС подобно на мерките за леките автомобили и вановете.

 

Други възможни мерки са развитието на съвременна инфраструктура за ползване на алтернативни горива за ТПС, по-интелигентно ценообразуване за ползването на инфраструктурата, използване на данъчното облагане и други пазарни механизми.

 

Проучвания показват, че технологиите от последно поколение могат да допринесат за икономически ефективното намаление на емисиите на CO2 с поне 30% за новите ТПС.

 

Доколко сериозен проблем са емисиите от камиони и автобуси?

 

Те са около една четвърт от емисиите от автомобилния транспорт и 5% от общите емисии на парникови газове в ЕС. Нараснали са с около 36% между 1990 г. и 2010 г.

 

Прогнозите сочат, че ако политиката за борба с вредните емисии от ТПС не се промени, през периода 2030—2050 г. равнището им в ЕС ще остане близко до това понастоящем, т.е. с около 35 % по-високо в сравнение с 1990 г.

Това противоречи на целта за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта с 60% до 2050 г. в сравнение с техните равнища през 1990 г., изложена в публикуваната през 2011 г. от Комисията Бяла книга за транспорта и Пътната карта за постигане на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност до 2050 г.

 

По материали на investor.bg

Контакти

Телефон: +359888726208
Ел. Поща: sofia@da-logistica.com

Работно време на офиса
от 09 – 17,30 часа
Понеделник до Петък

N.B. За информация, за движението на вашия товар извън работното време на офиса, моля свържете се с вашия клиент мениджър.

Задайте своя въпрос

Вашите товари са наша грижа

Партньори

Имате нужда от гаражни врати?