За избора на транспортни фирми

За избора на транспортни фирми

За транспортните фирми в България

 

Фирмите с предмет на дейност транспортни услуги у нас, могат да се разделят на няколко групи – такива, които оперират в определено селище или селища, такива които оперират в страната и такива, които извършват международен транспорт.

 

Транспортните фирми предлагащи транспортни услуги (по суша, въздух и вода) са гръбнака на българската международна търговия.

 

Фирмите извършват транспортни услуги както на български, така и на товари с предназначение други страни. Понякога транспортните услуги са по-средата на дълъг курс. Например, възможно е камион пътуващ от София до Лондон, да вземе допълнителен товар в Унгария и да го остави във Франция, при това без да нарушава графика на товара си от България за Великобритания.

 

Ние сме специализирани в управление на товари, за които наемаме наши партньорски транспортни фирми.