Логистика – допълнителна информация

Логистика – допълнителна информация

Логистика е набор от действия по управление на стоки, хора и не материални неща каквито са енергията и информацията.
Обикновено логистика се използва в смисъл на управление на стоки, когато става въпрос за бизнес.

Логистика на товари – транспортни услуги.

Като оператор на транспортни услуги в смисъл на логистика на услуги, ние предлагаме широк набор от услуги, свързани с превоз на товари по суша (влакове, камиони, микробуси и други), вода и въздух.

Транспортни услуги:

Свързани публикации